Reinigen Ventilatiekanalen

Naast het vervangen van filters (bij voorkeur halfjaarlijks), het onderhoud aan de ventilatiebox of de wtw unit en het inregelen van het ventilatiesysteem dienen tevens de luchtkanalen gereinigd te worden. De kwaliteit van de binnenlucht is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling van de luchtkanalen. Wanneer de kanalen eens in de zes à acht jaar gereinigd worden levert dit een positieve bijdrage aan de hygiëne, uw gezondheid en de energiekosten. Er zijn afzuigkanalen en inblaaskanalen. Afzuigkanalen vindt men in badkamer, keuken, toilet en zolder/berging. Inblaaskanalen treft men aan in de woonkamer en de slaapkamers.

Middels een camera-inspectie kan de mate van vervuiling van de luchtkanalen bekeken worden. Tevens kunnen verstoppingen van de luchtkanalen opgespoord worden.

Om de ventilatiekanalen te reinigen wordt er gebruik gemaakt van roterende borstels die op flexibele assen worden gemonteerd. Eerst worden de zijkanalen gereinigd en vervolgens het hoofdkanaal. Door de roterende werking van de borstels wordt een optimale reiniging verkregen.

Luchtkanalen bestaan uit afzuigkanalen en luchttoevoerkanalen. Bij mechanische ventilatie treft men alleen afzuigkanalen aan, terwijl men bij een Wtw ventilatiesysteem zowel afzuigkanalen als luchttoevoerkanalen aantreft.

Bij mechanische ventilatie wordt er lucht afgezogen in de keuken, badkamer, toilet en eventueel berging of zolder. Bij wtw ventilatiesystemen wordt er ook lucht afgezogen in de keuken, badkamer, toilet en eventueel zolder/berging, maar wordt er ook lucht toegevoerd in de slaapkamers en de woonkamer.

Het reinigen van ventilatiekanalen is een noodzaak, omdat er door de ventilatiekanalen grote hoeveelheden lucht worden afgevoerd. Vanuit de afgevoerde binnenlucht kunnen zich stofdeeltjes gaan vastzetten in de kanalen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat hierdoor de totaal behandelde lucht wel tot zo'n 70% kan teruglopen. In dit geval kunnen de prestaties van uw systeem ver onder de Europese NEN-normstelling komen te liggen, waardoor er alsnog vocht- en stankproblemen kunnen optreden.

De reiniging van de kanalen dient bij voorkeur te geschieden met een onderhoudsbeurt aan de mechanische ventilatiebox of de wtw unit!

 

De kosten voor het reinigen van de ventilatiekanalen zijn vanaf € 50,-.

 

reinigen_kanaal

Wij reinigen ventilatiekanalen in o.a.:

Velsen - Kennemerland - Velserbroek
Haarlem - Beverwijk - Castricum - Hoofddorp
IJmuiden - Heemskerk - Akersloot - Limmen
Heiloo - Bloemendaal - Heemstede - Uitgeest
Santpoort - Zandvoort - Amsterdam - Diemen

Wijk aan Zee

vuil-schoonkanaal

 

Een schoon luchtkanaal. LKS zorgt ervoor.

ADVIES:
Bij eerste onderhoud altijd
de ventilatiekanalen reinigen!

S5 Box