Menu

Kanalen reinigen

Luchtkanalen laten reinigen

Naast het vervangen van filters (bij voorkeur halfjaarlijks), het onderhoud aan de ventilatiebox of de wtw unit en het inregelen van het ventilatiesysteem dienen tevens de luchtkanalen gereinigd te worden. Vervuilde luchtkanalen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van de binnenlucht. Om een goede kwaliteit te behouden wordt aangeraden om de kanalen eens en de zes jaar te laten reinigen. Het reinigen van de kanalen heeft een positieve invloed op de hygiene, uw gezondheid en de energiekosten. In het meerendeel van de gebouwen zijn tweet soorten kanalen aanwezig; afzuigkanalen en inblaaskanalen. zuigkanalen zijn aangesloten op de badkamer, het toilet, de keuken en de zolder/berging. Inblaaskanalen zijn aangesloten op de woonkamer en de slaapkamers. Luchtkanalen reinigen is dus enorm belangrijk.

Camera inspectie bij het luchtkanalen reinigen

Van de buitenkant is de mate van vervuiling moeilijk waar te nemen. Daarnaast kost het veel tijd en moeite om de ventilatiekanalen van binnen te bekijken omdat deze vaak verwerkt zijn in muren en plafonds. Daarom voeren wij bij aanvang van de reinigingswerkzaamheden een camera-inspectie uit. Middels deze inspectie krijgen wij een goed beeld van de mate van vervuiling. tevens kunnen er met deze inspectie eventuele verstoppingen van de de luchtkanalen opgespoord worden.

Kanalen reinigen

Een optimale reiniging

Om de ventilatiekanalen te reinigen wordt er gebruik gemaakt van roterende borstels die op flexibele assen worden gemonteerd. Eerst worden de zijkanalen gereinigd en vervolgens het hoofdkanaal. Door de roterende werking van de borstels wordt een optimale reiniging verkregen. Luchtkanalen bestaan uit afzuigkanalen en luchttoevoerkanalen. Bij mechanische ventilatie treft men alleen afzuigkanalen aan, terwijl men bij een Wtw ventilatiesysteem zowel afzuigkanalen als luchttoevoerkanalen aantreft. Bij mechanische ventilatie wordt er lucht afgezogen in de keuken, badkamer, toilet en eventueel berging of zolder. Bij wtw ventilatiesystemen wordt er ook lucht afgezogen in de keuken, badkamer, toilet en eventueel zolder/berging, maar wordt er ook lucht toegevoerd in de slaapkamers en de woonkamer.

Behoud de prestaties van uw systeem

Het reinigen van ventilatiekanalen is een noodzaak, omdat er door de ventilatiekanalen grote hoeveelheden lucht worden afgevoerd. Vanuit de afgevoerde binnenlucht kunnen zich stofdeeltjes gaan vastzetten in de kanalen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat hierdoor de totaal behandelde lucht wel tot zo’n 70% kan teruglopen. In dit geval kunnen de prestaties van uw systeem ver onder de Europese NEN-normstelling komen te liggen, waardoor er alsnog vocht- en stankproblemen kunnen optreden. De reiniging van de kanalen dient bij voorkeur te geschieden met een onderhoudsbeurt aan de mechanische ventilatiebox of de wtw unit!

Reiniging