Menu
MV Box vervangen

Er zijn drie verschillende ventilatiesystemen:

  • natuurlijke ventilatie;
  • mechanische ventilatie;
  • balansventilatie (wtw).

Bij natuurlijke ventilatie wordt de lucht door ramen, ventilatieroosters en kieren aangevoerd en afgevoerd. Op natuurlijke wijze ventileren gebeurt niet altijd even goed. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld een raampje open doen of de ventilatieroosters openzetten. Bij mooi weer gebeurt dit vaak wel, maar wanneer de buitentemperatuur wat lager ligt, vindt men het al gauw te koud worden in huis. Andere bezwaren om de ramen dicht te houden of de ventilatieroosters niet open te zetten zijn tocht, geluidsoverlast, inbraakgevaar en extra stookkosten.
Bij mechanische ventilatie wordt de binnenlucht via een motor continu naar buiten afgezogen. De aangevoerde verse buitenlucht komt via (kiep)ramen , ventilatieroosters en kieren de woning binnen.
Bij balansventilatie, ook wel WTW genoemd, wordt de binnenlucht via een motor afgevoerd en komt de buitenlucht ook via een motor de woning binnen. Bij mechanische ventilatie wordt dus alleen de binnenlucht mechanisch afgevoerd, terwijl bij balansventilatie ook de buitenlucht mechanisch toegevoerd wordt. Bij balansventilatie dient de afgevoerde lucht gelijk te zijn aan de toegevoerde lucht. Vandaar de naam balansventilatie.
WTW staat voor Warmte Terug Winning. Via een warmtewisselaar wordt de koude buitenlucht die toegevoerd wordt , opgewarmd door de warme binnenlucht die afgevoerd wordt.