Menu

Inregelen van ventilatiesystemen

Een goede balans

De ventilatie in veel woningen is vaak al bij oplevering niet in orde. Het blijkt dat ventielen en ventilator(en) bijna nooit worden ingeregeld. Gevolg is dat veel ventilatiesystemen bijna altijd uit balans zijn. Het inregelen van uw gebalanceerde ventilatiesysteem is belangrijk voor een goed werkend systeem om tocht- en geluidsklachten te voorkomen. Wij regelen het systeem in en maken hier een meetrapport van, zodat, als het systeem ontregeld is, we het gemakkelijk weer terug kunnen zetten op de ingestelde waarden.

Specialistische werkzaamheden

Het inregelen dient te gebeuren met specialistische apparatuur. Probeer dit niet zelf te doen wanneer u niet over de juiste apparatuur beschikt. Het inregelen wordt gedaan door de luchttoevoer en de luchtafvoer met elkaar in balans te brengen op een dusdanige manier dat er in de diverse ruimten van een woning voldoende lucht afgevoerd wordt, dan wel toegevoerd. Voor het inregelen van een woonhuisventilatie systeem gebruiken wij een vleugelrad anemometer, ook wel Flow meter genoemd. Deze luchtsnelheidsmeter is tevens uitgerust met een temperatuur- en hygrosensor om gelijktijdig de relatieve luchtvochtigheid te bepalen. Hiermee verkrijgen wij in één oogopslag inzicht in de luchtkwaliteit bij inblaasventielen en eventuele tekortkomingen in de ventilatie hoeveelheden.

Flow meter

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Het inregelen van een gebalanceerd ventilatiesysteem geschiedt tegen uurloon. Inregelen is vooral een tijdrovende klus. Wanneer één ventiel verder wordt open- of dichtgedraaid, dan heeft dit invloed op andere ventielen die ook moeten worden gecorrigeerd. Van te voren valt echter nooit aan te geven hoe lang dit gaat duren. Anderhalf á twee uur is gemiddeld toch wel nodig om het systeem goed in te regelen.Tevens hangt het ervan af of er reeds een inregelrapport aanwezig is. Voor nadere info verzoeken wij u contact met ons op te nemen.